Zakup gotowej spółki

Wpis

piątek, 03 listopada 2017

Zmiana umowy spółki przez Internet

Spółki utworzone za pomocą wzorca umowy, z wyłączeniem spółek utworzonych za pomocą wzorca, których umowy spółki zostały zmienione w sposób inny niż przy wykorzystaniu wzorca, mogą dokonać modyfikacji w umowach za pomocą Internetu.

Przez Internet można nanieść takie zmiany jak:
-zmiana składu osobowego,
-zmiana postanowień zmiennych spółki,
-zatwierdzenie sprawozdania finansowego,
-rozwiązanie spółki,
-zmiana adresu spółki.

W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością możliwe jest także podejmowanie uchwały wspólników przy pomocy wzorca. Dotyczy to również uchwały o rozwiązaniu spółki.

System teleinformatyczny pozwala również na podwyższenie kapitału zakładowego. Dzięki temu nie ma konieczności zawiązania umowy w formie aktu notarialnego.

Dzięki możliwości wprowadzenia modyfikacji online udało się obniżyć koszty notarialne związane z protokołowaniem zgromadzeń wspólników oraz poświadczeń podpisów.

Szczegóły wpisu

Tagi:
Kategoria:
Autor(ka):
tomtom.koziol
Czas publikacji:
piątek, 03 listopada 2017 09:05

Polecane wpisy